Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid: 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring worden afgeweken. Wij gaan er vanuit dat U voorafgaand aan het erkennen/valideren van Uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Bij het bezoeken van de site, dient u de algemene voorwaarden en de gebruiksregels op de site na te leven.2. Het plaatsen van een bestelling: 

Wij bieden U twee mogelijkheden om te bestellen: 

- Via Internet op onze site

- In onze kampeershop

Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht. 3. Prijzen en betalingen: 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, inclusief BTW. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld. U dient de bestelling vooruit betalen. Wij eigenen ons het recht toe elke prijs te kunnen veranderen op elk moment, echter wij verplichten ons de tarieven te handhaven die golden op het moment van uw bestelling. Het bedrag van het door U bestelde product blijft het bedrag dat op die dag, op dat tijdstip van de door U geplaatste bestelling was. Uw bestelling kan door ons pas verwerkt worden na ontvangst van het totaalbedrag op onze rekening. 4. Voorraad: 

Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en ook regelmatig wordt bijgewerkt kan het voorkomen, dat door vertraagde aanvoer en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht. 5. Levering: 

De goederen worden op het door u aangegeven adres afgeleverd. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. De genoemde levertijd gaat in na ontvangst van de betaling en geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. 6. Garantie en Service na aankoop: 

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering kennis te geven. Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Wanneer er zich een probleem voordoet met gekochte artikel, neem dan direct contact op met ons. Via mail mandy@jankrul.nl of telefonisch 074-2773628(optie 1) Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op. 
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van onze zijde of de fabrikant zijn verricht. 

* indien de originele pakbon niet kan worden overlegd. 

* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de originele pakbon welke met het gekochte artikel wordt meegeleverd. Stuur bij reclamatie deze bonnen dus altijd mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 20 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal u binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Wanneer u binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen. Voldoet het artikel niet aan de aangegeven eisen dan zal, na overleg en goedkeuring, het bedrag van het artikel en de verzendkosten voor het terugsturen, weer terug worden gestort op uw rekening. 7. Herroepingsrecht: 

De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de aankoop af te zien binnen een periode van tenminste veertien (14) dagen, ingaande de dag na ontvangst door of name. Retourneren is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending. U kunt alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument moet na het ontbinden van de overeenkomst binnen veertien dagen wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de producten dragen. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs exclusief bezorgkosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat. Bezorgkosten worden niet geretourneerd, deze bezorgkosten zijn ca 7.95 euro voor pakketten onder de 5 kilo en 15.00 euro voor elk pakket boven de 10 kilo. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen. 8. Aansprakelijkheidsuitsluiting: 

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/-afbeeldingen/prijzen onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de consument, aan de zaken van de consument, aan derden of aan zaken van derden. 9. Persoonsgegevens: 


klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden. 10. Geschillen: 

Wij zullen altijd proberen om, als de consument onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met de consument op te lossen.


11. Diversen: 

Wij zijn:
Duvalay Slaapcomfort t.v.n.

Jan Krul Caravans-Outdoor gevestigd te Hengelo,Oldenzaalsestraat 583. 

k.v.k. nr. 06046260 BTW-identificatienummer: NL 005735440B01

Correspondentie en verzendadres: Oldenzaalsestraat 583 7558 PX Hengelo (Nederland) 
T. 0031 (0) 74-2773628 optie 3

F. 0031 (0) 74-2775005 

Contact persoon: Mandy-Jane Krul

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


Online bestellingen

Controleer direct wanneer u uw bestelling ontvangt of u ook daadwerkelijk de door u bestelde artikelen heeft ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan direct contact op met ons. Telefonisch 074-2773628 optie 3 of mail info@duvalay.nl


Toepasselijkheid:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Duvalay Slaapcomfort zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Jan Krul Caravan-Outdoor worden afgeweken. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


Aanbiedingen/overeenkomsten:

Alle aanbiedingen van Duvalay Slaapcomfort zijn vrijblijvend en Duvalay Slaapcomfort behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 

Voorraad:

Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en regelmatig wordt bijgewerkt kan het voorkomen, dat door vertraagde aanvoer en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Prijs-, zet-, kleur- en modelwijzingen voorbehouden.
 

Prijzen en betalingen:

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW. Bij ons kunt u met de pinpas betalen. Vanzelfsprekend kunt u ook met contant geld betalen.


Ruilen:

Brengt u de niet uitgepakte artikelen in de orginele verpakking en ongebruikt binnen 8 dagen retour op vertoon van de kassabon dan krijgt u bij ons een tegoedbon. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen we helaas niet retour nemen. Kosten door ruiling of retournering worden niet vergoed. Artikelen die (ogenschijnlijk) gebreken vertonen of niet correct lijken te werken zullen eerst beoordeeld worden.

 

Garantie:

Welke garantie-bepalingen van toepassing zijn, hangt af van het artikel dat u bij ons heeft gekocht. In het algemeen gelden de volgende regels:
De koper dient zich voor het behandelen van een garantie steeds tot de firma Duvalay Slaapcomfort te wenden, voordat hij het elders laat herstellen. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken, tengevolge van het defect raken, of welke kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan. Indien een klacht niet goed kan worden geregeld tussen de koper en de firma Duvalay Slaapcomfort , dan wordt de leverancier van het artikel om advies gevraagd. Schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie. Verkeerd gebruik is een grond voor vervallen van de aanspraak op garantie. De kassabon is uw garantiebewijs.


Persoonsgegevens:

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal klanten bestand van Duvalay Slaapcomfort. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Duvalay Slaapcomfort. Dit houdt in dat u via de mail maximaal 1x per maand een nieuwsbrief van Duvalay kan ontvangen, en maximaal 1x per jaar een uitnodiging voor een show.